Thứ ba, 20/04/2021 - 00:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hòa Hội

TKB HKI 2016-2017

1

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG NĂM HỌC : 2016 – 2017

(Áp  dụng từ ngày 3/10/2016)

 

LỚP 1A

Buối

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

1

Chào cờ

Toán

Toán

Thể dục

Học vần - TV

2

Toán

Học vần

Học vần

Toán

Học vần - TV

3

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

TNXH

4

Học vần

Luyện viết chữ đẹp

Đạo đức

Học vần

Thủ công

 

 

 

 

 

 

 

 

Buối

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chiều

1

Luyện Tiếng Việt

 

Âm nhạc

 

Luyện Toán

2

Mĩ thuật

 

 

Luyện Tiếng Việt

 

Luyên Tiếng Việt

3

Ôn tập Toán

 

Luyện  Toán

 

HĐTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LỚP 1B

Buối

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

1

Chào cờ

Toán

Toán

Thể dục

Học vần - TV

2

Toán

Học vần

Học vần

Toán

Học vần - TV

3

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

TNXH

4

Học vần

Luyện viết chữ đẹp

Đạo đức

Học vần

Thủ công

 

 

 

 

 

 

 

 

Buối

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chiều

1

Mĩ thuật

 

 

Ôn tập Tiếng Việt

 

Ôn tập Tiếng Việt

2

Ôn tập Toán

 

Âm nhạc

 

Ôn tập Toán

3

Ôn tập Tiếng Việt

 

Ôn tập Toán

 

HĐTT

 

 

 

 

 

 

 


LỚP 2A

Buối

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

1

Chào cờ

Thể dục

Tập đọc

Thể dục

Toán

2

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

Chính tả

3

Tập đọc

Chính tả

Tập viết

LT & câu

Tập làm văn

4

Toán

Kể chuyện

Đạo đức

TNXH

Thủ công

5

 

 

 

Âm nhạc

 

 

Buối

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chiều

1

Luyện Toán

 

Luyện Tiếng Việt

 

Luyện Toán

2

Luyện Tiếng Việt

 

Luyện Toán

 

Luyện Tiếng Việt

3

Mĩ thuật

 

Luyện viết chữ đẹp

 

HĐTT

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP 2 B

Buối

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

1

Chào cờ

Thể dục

Tập đọc

Thể dục

Toán

2

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

Chính tả

3

Tập đọc

Chính tả

Tập viết

LT & câu

Tập làm văn

4

Toán

Kể chuyện

Đạo đức

TNXH

Luyện viết chữ đẹp

5

 

 

 

Thủ công

 

 

Buối

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chiều

1

Luyện Tiếng Việt

 

Luyện Tiếng Việt

 

Luyện Toán

2

Luyện Toán

 

Luyện Toán

 

Luyện Tiếng Việt

3

Âm nhạc

 

Mĩ thuật

 

 

HĐTT

4

 

 

 

 

 

 


THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG NĂM HỌC : 2016 - 2017

 

LỚP 3A

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

1

Chào cờ

Toán      

Toán

Toán

Thể dục

2

Tập đọc

Chính tả

 Tập đọc

LT & Câu

Toán

3

Tập đọc -KC

Tin

Tập viết

TN & XH

Chính tả

4

Toán

TN&XH

Đạo đức

Tin

Tập làm văn

5

 

 

 

Thủ công

 

Buối

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chiều

1

Ôn  tập TV 

Ôn  tập TV 

Tiếng Anh

 

Ôn  tập TV 

2

Ôn tập Toán

Ôn tập Toán

Mĩ thuật

 

Ôn tập Toán

3

Luyện viết chữ đẹp

Thể dục

Âm nhạc

 

HĐTT

4

 

 

Tiếng Anh

 

 

 

LỚP 3B

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

1

Chào cờ

Toán      

Toán

Toán

Thể dục

2

Tập đọc

Chính tả

 Tập đọc

LT & Câu

Toán

3

Tập đọc -KC

TNXH

Tập viết

TNXH

Chính tả

4

Toán

Tin

Đạo đức

Thủ công

Tập làm văn

5

 

 

 

Tin học

 

Buối

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chiều

1

Âm nhạc

Ôn  tập Toán

Mĩ thuật

 

Ôn  tập Toán

2

Ôn  tập TV

Ôn  tập TV

Tiếng Anh

 

Ôn  tập TV

3

Ôn tập Toán

Thể dục

Tiếng Anh

 

SHTT

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KHỐI 4  : LỚP 4A

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chiều

1

Chào cờ

Thể dục

Toán

Âm nhạc

Mĩ thuật

2

Tập đọc

Toán

 Tập đọc

Thể dục

Toán

3

Toán

LT & Câu

Tập làm văn

Toán

Tập làm văn

4

Kể chuyện

 Khoa học

Địa lý

LT & Câu

Chính tả

5

 

 

 

Khoa học

 

Buối

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chiều

1

Lịch sử

Tin

Đạo Đức

 

Luyện Toán          

2

Luyện Toán

Tin

Kĩ thuật

 

Luyện TV

3

Luyện TV

Tiếng Anh

Luyện TV

 

HĐTT

4

 

Tiếng Anh

 

 

 

 

KHỐI 4  : LỚP 4B

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chiều

1

Chào cờ

Thể dục

Toán

Thể dục

Toán

2

Tập đọc

Toán

 Tập đọc

Âm nhạc

Mĩ thuật

3

Toán

LT & Câu

Tập làm văn

Toán

Tập làm văn

4

Kể chuyện

Khoa học

Địa lý

LT & Câu

Chính tả

5

 

 

 

Khoa học

 

Buối

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chiều

1

Lịch sử

Tiếng Anh

Đạo Đức

 

Luyện Toán          

2

Luyện Toán

Tiếng Anh

Kĩ thuật

 

Luyện TV

3

Luyện TV

Tin

Luyện TV

 

HĐTT

4

 

Tin

 

 

 


KHỐI 5: LỚP 5A

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

1

Chào cờ

Thể dục

Toán

Thể dục

Toán

2

Tập đọc

Toán

 Tập đọc

Toán

Tập làm văn

3

Toán

LT & Câu

Tập làm văn

Âm nhạc

Mĩ thuật

4

Khoa học

Lịch sử

Đạo đức

LT & Câu

Chính tả

5

 

 

 

Khoa học

 

Buối

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Chiều

1

Tin học

Kể chuyện

Địa lý

 

Luyện Toán

2

Tin học

Kĩ thuật

Luyện Toán

 

Luyện TV

3

Tiếng Anh

Luyện Toán

Luyện TV

 

HĐTT

4

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

LỚP 5B

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

1

Chào cờ

Thể dục

Toán

Thể dục

Toán

2

Tập đọc

Toán

 Tập đọc

Toán

Tập làm văn

3

Toán

LT & Câu

Tập làm văn

LT & Câu

Chính tả

4

Khoa học

Lịch sử

Đạo đức

Âm nhạc

Mỹ thuật

5

 

 

 

Khoa học

 

Buối

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

    Thứ 6

 

Chiều

1

Tiếng Anh

Kể chuyện

Địa lý

 

Luyện Toán

2

Tiếng Anh

Kĩ thuật

Luyện Toán

 

Luyện TV

3

Tin học

Luyện Toán

Luyện TV

 

HĐTT

4

Tin học

 

 

 

 

     

     P.HT

 

Phan Thị Kiều My

Nguồn: thhoahoi-phuhoa.phuyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 2
Tháng 04 : 78
Năm 2021 : 462